Volgende agendapunten brengt CD&V Lommel op de gemeenteraad van 27 maart 2018

1. Vele mogelijkheden van windenergie

Naast de zonnepanelen en de grote windturbines zijn er ook interessante mogelijkheden voor kleinschalige windmolens. Er worden steeds nieuwe producten op de markt gebracht.

Kleinschalig te benutten voor bedrijven, gemeentebesturen, scholen... en nog kleinschaliger dan gezinnen.

Laten we eerst de windenergie voor kleinschalig gebruik voor gemeentebesturen eens bekijken: de windboom 'AEROLEAF' is best geschikt voor plaatsing op parkings, bij overheidsgebouwen en veel meer. Daarnaast kan deze ook perfect dienen als oplaadpunt voor elektrische auto's en fietsen. Hierbij kan ook bekeken worden om de verlichting van een parking of de stroom van een bureau van 100 m² te voorzien.

Vervolgens bekijken we de mogelijkheid van het plaatsen van 'verticale en horizontale windmolens', die niet storend zijn voor buren of vogels. Deze molens kunnen geplaatst worden in tuinen, op daken... en zijn afhankelijk van de nodige opbrengst zelfs te plaatsen tot 6 meter van de grond, zonder slagschaduw en zonder storend geluid.

Onze vragen aan het stadsbestuur zijn:

  1. Wil het stadsbestuur bekijken of de AEROLEAF in aanmerking komt om onze natuurlijke energieopwekking mee te ondersteunen? Dit tot profijt van de samenleving.
  2. Zal het stadsbestuur meewerken, via bouwtoelating, als een bedrijf of school interesse heeft om deze energiewekker te plaatsen?
  3. Zal het stadsbestuur zijn medewerking verlenen als particuleren willen overgaan tot het plaatsen van windmolens voor huishoudelijk gebruik? Zeker wat betreft eventuele bouwtoelatingen.
  4. Zal het stadsbestuur ook voorzien in een toelage voor particulieren die een windmolen plaatsen naar analogie van de toelage voor zonnepanelen?

2. Stand van zaken nieuw voetbalstation

In september 2015 luidde het dat het nieuwe voetbalstadion zou ingepland worden op de oude locatie van de werf en dit na een uitgebreide locatiestudie in opdracht van de stad Lommel. In september 2016 maakten de private investeerders in het vastgoedproject een radicale switch en communiceerden ze dat het nieuwe voetbalstadion zou gebouwd worden aan de Singel tegenover de McDonald's. De projectzone Buitensingel maakt deel uit van een handelsconvenant tussen drie projectontwikkelaars en de stad Lommel. De toelichting, op vraag van CD&V, op de gemeenteraad van juni 2017 bracht ook weinig duidelijkheid. Er wordt achter de schermen hard gewerkt luidde het. Intussen leven de bewoners van de omliggende woonstraten in grote onzekerheid, kandidaat-bouwers aan de Buitensingel vangen bot en vrezen dat zij met hun belangen geen rekening wordt gehouden. Het stadion, dat mag rekenen op een subsidie van Vlaanderen, zou gerealiseerd moeten worden tegen 2019.

Dus: wat is de huidige stand van zaken in het project Buitensingel en het voetbalstadion?

3. WK voetbal

Het WK voetbal start op 14 juni 2018. We hebben dus nog maar drie maanden voor de aftrap wordt gegeven.

De vorige aanbestedingsprocedure voor de organisatie van het WK voetbal op groot scherm in het centrum werd stopgezet naar aanleiding van de beslissing van de gouverneur om het besluit van 3 oktober 2017 houdende het uitzenden van het WK voetbal 2018 op groot scherm, te schorsen. Op het college van 23 januari 2018 werd een nieuw aanbestedingsdossier goedgekeurd. De offertes moesten ingediend zijn tegen 15 februari 2018.

  1. Waarom werd gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking?
  2. Welke wijzigingen heeft het huidige aanbestedingsdossier ten opzichte van het vorige?
  3. Hoeveel mogelijke kandidaten werden aangeschreven en op basis van welke criteria?
  4. Hoeveel kandidaten hebben zich uiteindelijk gemeld en wat is de uitkomst van de selectieprocedure?

4. WIFI4EU project

Op 20 maart 2018 lanceerde de Europese Commissie het WIFI4EU-project, waarbij lokale besturen financiert voor gratis WIFI-hotspots in publieke ruimten (musea, bibliotheken, pleinen). De EU financiert vouchers van 15.000 euro waarmee lokale overheden apparatuur kunnen aankopen en te installeren om WIFI-hotspots in publieke ruimten te installeren. De registratieperiode loopt vanaf 20 maart. De toekenning gebeurt volgens de rangorde van inschrijving?

In Lommel is het centrum gratis WIFI geïnstalleerd in de Kerkstraat. Volgens de gebruikers is het signaal evenwel te zwak voor nuttig gebruik.

Dus: Overweegt de Stad Lommel om in te schrijven op het Europees WIFI4EU-project?

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.