Bijkomende agendapunten CD&V – gemeenteraad 26 juni 2018

1. Burenbemiddeling

Buurfeesten ten spijt, soms durft er wel eens iets mis te lopen tussen buren, zijn de onderlinge verhoudingen zeer verzuurd en geeft dit weleens aanleiding tot klachten bij de politie. In juni 2017 stelde de CD&V-fractie voor een burenbemiddelingproject te starten in Lommel, waarbij vrijwilligers opgeleid worden door de politieschool en/of beroep gedaan wordt op een professionele organisatie zoals Moderator. Burenbemiddelaars kunnen snel en preventief ingezet worden zodat burenruzies niet escaleren, de rust terug keert en de politie minder werk heeft.Het stadsbestuur was geen voorstander van het voorstel en stelde een samenwerkingsprotocol met de Vrederechter voor  waarbij de ruziënde buren door de wijkagent worden doorverwezen naar de Vrederechter voor een verzoeningsprocedure.

 • Hoeveel klachten werden er intussen doorverwezen naar de Vrederechter?
 • Wat zijn de resultaten en hoe wordt het project geëvalueerd?


2. Gokreclame en de organisatie van de wereldbeker op groot scherm

Over het algemeen wordt er gesproken dat zo’n 0,4 % tot 4,3% van de bevolking een problematisch tot zeer problematisch gokgedrag heeft en dus gokverslaafd is. De maatschappelijke kost is aanzienlijk.Uit een recente bevraging van de Vereniging voor Alcohol en Drugs (VAD) bij leerlingen (2014-2015) naar de populariteit van kansspelen bij jongeren zien we dat, van de 16 – 18 jongens die deelnamen aan de bevraging, 35,7 % in het laatste jaar heeft deelgenomen aan kansspelen (krasbiljetten, bingo op café, pokeren voor geld, lotto, sportweddenschappen). Bij meisjes is dit 18,6 %. Bij jongens zijn vooral pokeren voor geld (17%), sportweddenschappen (15,4%) en krasbiljetten (15%) populair, terwijl meisjes voornamelijk met krasbiljetten hun kans wagen (14%).Niet voor niets dus dat gokbedrijven zo graag reclame maken in de sportwereld. Volgens federaal parlementslid Peter Vanvelthoven zou in een ideale wereld online gokspelen verboden zijn en stelde hij alvast voor om een reclameverbod voor online gokspelen in te voeren. (VTM nieuws 28 mei)

Intussen worden in de gemeente Lommel door Muchos Eventos de wedstrijden van de wereldbeker voetbal vertoond op groot scherm gesponsord door Ladbrokes, één van de grotere gokbedrijven. Reclame voor Ladbrokes wordt gekoppeld aan het logo van de stad Lommel.

 • Welke initiatieven heeft het stadsbestuur genomen om gokreclame tijdens de Lommelse evenementen te verbieden? - Werd dit opgenomen in de oproep?
 • Wanneer zal de stad de koppeling van de reclame voor Ladbrokes en het logo van de stad Lommel stoppen?


3. Handhavingsbeleid – of hoe grote projecten de dans ontspringen

De Brasschaatse projectontwikkelaar Ultrium plant een groot project met 37 woongelegenheden op de hoek van de Leopoldlaan en de Koning Astridlaan. De eerste fase van het project, waarvoor Ultrium een bijkomend perceel van de stad aankocht, werd vergund op 19 maart 2018. Tegen deze vergunning werd door een buur bezwaar ingediend, maar hij trok zijn bezwaar in op het ogenblik dat hij zijn projectgrond verkocht aan NV Ultirum. Daarna kocht de NV Ultrium een bijkomend perceel met een woning gelegen langs de Koning Astridlaan aan voor uitbreiding van het project. Een nieuwe bouwaanvraag werd bij het stadsbestuur ingediend voor de uitbreiding van het appartementencomplex met bijkomende woongelegenheden en een ondergrondse parking. Ook de afbraak van de woning werd aangevraagd. De omgevingsvergunning is nog niet afgeleverd. De uiterste datum van beslissing is 25 juli aanstaande.Intussen is de woning al een maand geleden afgebroken en werden de werken zowel voor fase 1 als de uitbreiding (fase 2) gestart. Het starten van de bouwwerken zonder vergunning is een stedenbouwkundig misdrijf waarbij de professionele hoedanigheid van de bouwheer ( in deze een projectontwikkelaar) een verzwarende omstandigheid is en de architect die toezicht uitoefent naast de veroordeling ook kan geschorst worden.Op 12 juni, daags nadat onze fractie hierover inlichtingen inwon, werd een vriendelijk advies gestuurd naar de bouwheer en de architect om te bouwwerken te staken gelet op de afwezigheid van de omgevingsvergunning. De bouwwerken gaan echter onverminderd voort. 

De bouwwerf creëert bovendien een gevaarlijke situatie op de zeer drukke Leopoldlaan doordat de projectontwikkelaar gronden tegenover de bouwwerf gebruikt als opslagplaats.

 • Waarom werd tot op heden geen stakingsbevel uitgevaardigd gelet op de uitdrukkelijke intentie van de projectontwikkelaar om niet in te gaan op het vriendelijk verzoek tot staking van de werken in afwachting van de omgevingsvergunning?
 • Waarom duurde het een maand duren vooraleer de handhavingsambtenaar kon optreden hoewel het stedenbouwkundig misdrijf duidelijk en ernstig is?
 • Welke initiatieven neemt het stadsbestuur nu?
 • Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen of opleggen aan de bouwheer om de verkeersveiligheid te garanderen als de werf mag opstarten?


4. Afsluiten van de Kerkstraat op woensdag en zaterdag

Op de info-avond van 6 juni ll. kondigde schepen Geert Jansen aan dat er een proefproject zou gestart worden om de Kerkstraat voor het autoverkeer af te sluiten op woensdag- en zaterdagnamiddag. Of dit nu een goed dan wel een slecht idee is, zal het proefproject uitwijzen. Wat intussen wel zeker is dat de handelaars van het centrum door dit initiatief volledig verrast waren. Nauwelijks een week eerder was schepen Geert Jansen aanwezig als bestuurder op de bestuursvergadering van VZW Bruisend Lommel, de handelsvereniging. Van het nakende initiatief van het stadsbestuur was er op dat ogenblik nog geen sprake. 

 • Waarom werd het initiatief niet eerst besproken met de betrokken handelaars?


5. Gevaarlijke situatie en overlast van de voormalige VMB-gebouwen aan de Adelberg.

De voormalige VMB-site ligt er zwaar bouwvallig bij, poorten hangen los, ruiten zijn ingegooid. De site is vrij toegankelijk en bezoekers bezorgen zware overlast aan de buren. 

 • Hoeveel klachten over de toestand van de voormalige VBM-gebouwen, het terrein en overlast zijn er intussen bij de politie en de stedelijke diensten gemaakt?
 • Werden er GAS-procedures opgestart?
 • Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om de gevaarlijke situatie te verhelpen, zal met de eigenaar gesproken worden om de bouwval af te breken en/of de veiligheid te garanderen door voldoende afsluiting? En wie draagt hiervan de kosten?
 • Welke initiatieven worden genomen om de overlast te stoppen?

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.