Balimgronden: heide, hemel of hel?

Beste leerling van de klas?

De werkzaamheden aan het ‘Kristal Solar Park’ zijn recent gestart. Met maar liefst 300.000 zonnepanelen wordt dit het grootste zonnepark van de Benelux. Een mooi initiatief om als beste leerling van de klas naar voren te komen. De vraag is echter of we hierop fier moeten/mogen zijn, stelt één van onze kandidaten, Pieter Cox.

Het 350 hectare groot gebied, Kristalpark III, herbergt vele zeldzame en Europees beschermde soorten in een goed ontwikkeld heidelandschap. Door zo een oppervlakte van ca. 200 voetbalvelden vol te leggen met zonnepanelen, zal het leefgebied van verschillende soorten sterk verminderen of zelfs volledig verdwijnen. Denk hierbij aan soorten als gladde slang, lentevuurspin en kommavlinder.

Overleg met Agentschap voor Natuur en Bos

Doordat dit project gevoelig lag bij natuurverenigingen, is er eind 2017 een charter ondertekend. Hierin werden afspraken gemaakt over beheer en inrichting van het zonnepark én de verkoop van 50 hectaren van het Kristalpark III aan Natuurpunt. In januari 2018 werd een omgevingsvergunning afgeleverd met daarin voorwaarden die door Agentschap voor Natuur en Bos zijn opgelegd en welke moeten zorgen voor een minimale aantasting van het reliëf en vegetatie.

Nog 34% goedkoper, ten koste van de natuur

Voorbije zomer werd bekend gemaakt dat het project 34 % onder de geraamde kostprijs bleef. Ondertussen is duidelijk geworden waardoor de werkelijke kosten fors lager liggen: een andere opstelling van de panelen én een andere uitvoeringswijze. Dit heeft  als nadeel dat er minder hoogteverschillen in het terrein aanwezig mogen zijn, waardoor meer genivelleerd moet worden. Hierdoor heeft er in allerijl een nieuw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos plaatsgevonden en zijn er nieuwe afspraken gemaakt.

Wat kunnen we hieruit leren?

Deze moeilijke gang van zaken had voorkomen kunnen worden door ofwel een andere opstelling en uitvoeringswijze te kiezen, waarvan de kostprijs eventueel hoger zou uitvallen, maar waarbij de natuur meer gespaard blijft, ofwel door het kiezen van een andere locatie. Denk hierbij aan daken van bedrijven, boven parkeerplaatsen en op openbare gebouwen.

Ook de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck uitte in Het Laatste Nieuws zijn ongenoegen over deze locatiekeuze. CD&V Lommel wil zich inzetten voor hernieuwbare energie, maar een doordachte locatiekeuze is hierbij zeer belangrijk. Natuur mag niet ten koste gaan van dergelijke projecten.

Meer info:

  • Leefmilieu & natuur
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties