CD&V-senioren Lommel organiseren een mini-congres over "een stedelijk seniorenbeleid" op vrijdagvoormiddag 15 november 2019 in De Soeverein.

“Door de stijgende levensverwachting neemt het aantal 65+’ers in onze stad toe. Oud wordt stilaan het nieuwe jong. Voor veel mensen begint na hun pensioen een tweede en rijk gevuld leven. We willen de volgende jaren dan ook werken aan een seniorenvriendelijke stad. Dit vraagt coördinatie over verschillende beleidsthema’s heen, zoals wonen, mobiliteit, cultuur en vrije tijd, zorg… Maar dé senior bestaat niet; diversiteit binnen deze bevolkingsgroep is groot. Daarom willen we het plan naar een seniorenvriendelijke stad ook samen maken met senioren uit alle leeftijdsgroepen met aandacht voor verschillende culturen.”.

Voor de eerste keer staat in een stedelijke beleidsnota (2019-2025), in het hoofdstuk “Lommel, een stad voor en door Lommelaren”, een specifieke vermelding naar een stedelijk seniorenbeleid.

Als CD&V-senioren willen wij nu het lokale seniorenbeleid mee helpen uitbouwen en verankeren, waarin de beleidsvoering méér inhoudt dan alleen een “zorg”-beleid.
Om deze visieontwikkeling gestalte te geven organiseren wij voor de 2de maal een mini-congres, dat gratis open staat voor alle senioren, met als thema "Een lokaal seniorenbeleid" en dit op vrijdagvoormiddag 15 november 2019 van 09u30 tot 11u30 in de congresruimte De Grote Drieszaal van De Soeverein in Lommel.

Als sprekers/inleiders hebben wij achtereenvolgens volgende personen uitgenodigd:

  • Dhr. Jul Geeroms, voorzitter van de Vlaamse ouderenraad;
  • Mw. Clara Van den Broeck, raadgever ouderenzorg bij Vlaams minister Wouter Beke;
  • Dhr. Dirk Vanderhoydonks, schepen in Lommel van flankerend seniorenbeleid.

Na hun toelichting volgt een korte pauze, waarna reacties en/of vragen kunnen gesteld worden.
Mogelijk volgt nadien een brainstorming vanuit divers samengestelde groepen, zodat wij achteraf kunnen beschikken over realistische voorstellen en suggesties voor de creatie van een weerbare stad voor alle senioren.
Tot slot fungeert Dhr. Jan Briers (ere-Gouverneur van Oost-Vlaanderen en CD&V-federaal kamerlid en senior) als gastspreker.

Dit mini-congres heeft ook symbolische betekenissen, niet alleen is dit het startschot voor de uitbouw van een volwaardig stedelijk seniorenbeleid maar is het ook dé officieuze start van de Vlaamse Ouderenweek, die plaats vindt van 18 tot 24 november e.k.

(P.S. : stuur gerust deze uitnodiging door naar vrienden, kennissen, familieleden, …, zodat zo veel mogelijk Lommelse senioren kunnen deelnemen en desgewenst hun stem mee kunnen uitbrengen over dit belangrijk thema.)

  • Senioren & ouderenzorg
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties