Binnen onze stad zijn heel wat organisaties actief die werken met vrijwilligers, verspreid over heel wat verschillende sectoren, zoals welzijn, cultuur, milieu, sport…

Vrijwilligers betekenen heel veel voor de lokale gemeenschap. De kracht van vrijwilligerswerk valt niet te onderschatten. Daarom stelden we een eigen vrijwilligersbeleid op. We reiken handvaten aan organisaties voor een kwalitatieve omgang met vrijwilligers en stellen zo het welbevinden van de vrijwilliger voorop. We richten ook een vrijwilligersloket op en verzamelen het aanbod aan vrijwilligerswerk van al onze organisaties. Zo kan iedere burger er terecht voor concrete informatie en helpen we de kandidaat-vrijwilliger om de stap te zetten naar georganiseerd vrijwilligerswerk.

Het Lommelse stadbestuur is er voor iedereen. Vanaf het begin van deze legislatuur sloegen we de handen in elk   aar om kwetsbare Lommelaren ondersteuning te bieden op allerlei vlakken. De aanwerving van een coördinator armoede en sociaal beleid moet ervoor zorgen dat we samen met de externe organisaties, die we financieel steunen, er zijn om de armoede in Lommel terug te dringen. Daarom investeren we samen met Pelt ook in de aanpak van dak- en thuisloosheid.  De oudere generatie kan steeds terecht in het laagdrempelige Dienstencentrum Trefpunt. We zetten ook in op buurtzorg zodat iedereen zo lang hij wil thuis kan wonen, en bouwen onze woonzorgcentra uit tot een warme thuis voor ouderen met een hoge zorgnood. Een busje, gesponsord door de Vlaamse Gemeenschap, rijdt dan weer zélf naar de wijken om te luisteren naar de bekommernissen van onze jeugd. Als Lommelaar sta je er dus nooit alleen voor!

  • Vrijwilligerswerk