Lommel is een stad in volle groei. Her en der wordt druk gewerkt aan nieuwe, ambitieuze projecten of aan de verbetering van bestaande infrastructuren. Verspreid over Lommel zijn er verschillende veranderingen op til, zowel kleinere ingrepen als grotere ingrepen, maar allen maken ze een verschil. Eén ding is zeker: Lommel groeit voor én door haar bewoners. Want we willen hen alle ruimte geven om zich te ontwikkelen en mee te groeien!

Van station tot kanaal

Deze stedelijke drager vormt de over-koepeling van verschillende master-plannen. Hiermee trekken we als het ware een spoor doorheen de stad met onze projecten. Ons ultieme doel?  Ervoor zorgen dat er in élke wijk wel iets te doen is. 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in Lommel. Daarom willen we zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod qua faciliteiten en vrijetijdsbesteding. Benieuwd naar de plannen voor jouw buurt?  Bekijk dan ons overzicht van #BOB-PROJECTEN.

Mariapark

Ook het Mariapark in Werkplaatsen wordt de komende tijd flink onder handen genomen. Het park wordt heraangelegd en alle sculpturen krijgen een grondige opfrisbeurt. De erfgoedwaarde die in dit park aanwezig is, zal in eer hersteld worden. Zo willen we ons intieme bedevaartsoord opwaarderen en veiligstellen voor de toekomst.

Masterplan Soeverein

De Soevereinsite en aansluitend de toegang tot de Sahara worden in hun geheel herbekeken. Dit masterplan vormt een flexibel kader voor alle toekomstige investeringen en aanpassingen. Ons doel is om hier een volledige sport- en recreatiesite van te maken waar iederéén welkom is. Voor de kleintjes hebben we onlangs de nieuwe peuterspeeltuin geopend, op de planning staat nog de vernieuwing van de speeltuin. Maar ook iets oudere sportievelingen kunnen zich uitleven op het vernieuwde skatepark dat we binnenkort nog verder uitbreiden. Met de gloednieuwe noordelijke fietsboulevard willen we het centrum letterlijk verbinden met deze site. Hierbij hebben we aandacht voor de stapstenen op deze route: er zal een entreeplein gerealiseerd worden ter hoogte van de ingang Speelpleinstraat met een nieuw basketbalplein en de verkeerssituatie ter hoogte van De Soeverein wordt verbeterd. Verder nemen we de schoolomgeving van campus Helix mee in het project om zo bij het ‘House of Nature’ te komen en de nieuwe rijpistes van onze ruitervereniging. Dit alles samen met een nieuwe ruime parking voor Bosland, die voor een vlotte bereikbaarheid van onze noordelijke poort Bosland zorgt.  

  • Bebloeming & stadsverfraaiing
  • Wijken & buurten
  • Sport