De stad Lommel plant de bouw van een jongerencentrum op de site Adelbergpark. Zo krijgen jongeren een prominente plaats in het hart van de stad en bouwen we verder aan de versterking, verhipping en dynamiek van de stadskern. Het zal een antwoord bieden op de vraag van jongeren naar een ontmoetingsplek, zowel op sociaal als creatief vlak. Het nieuwe jongerencentrum krijgt een plek aan het Adelbergpark, nabij het onlangs verbouwde Cultuurcentrum De Adelberg en het bioscoopcomplex UGC. Er komt ook een kwalitatieve invulling van het landschap met aandacht voor groen.

Het afgelopen jaar werd onder impuls van de stedelijke jeugddienst een sterk jeugdbeleid voor Lommel vormgegeven. In 2021 opende in Lommel één van de zeven Limburgse OverKop-huizen. Hier zijn jongeren welkom om iets te drinken, deel te nemen aan activiteiten én over hun ervaringen, kansen en problemen te praten. In het nieuwe jongerencentrum zal het OverKop-huis dan ook een prominente plek krijgen.

  • Jeugd